Oog voor het geheel

Het leven is een aaneenschakeling van momenten waarvan er sommige ongemerkt voorbijgaan en andere diepe impact hebben. Of je je hiervan nu bewust bent of niet, elke gebeurtenis heeft zijn weerslag op je lichaam en levert mogelijk spanning op, vaak op een bepaalde plek.

Die spanning is er dus niet zomaar. Integrale en Holistische Massage is een methode om deze spanning te onderzoeken en te behandelen.

‘Integraal’ wil zeggen dat alle delen van het lichaam met elkaar verbonden zijn, als geheel van samenwerkende systemen. Ik masseer dus het gehele lichaam, zodat de energie die zich ergens opgehoopt heeft, weer vrij kan stromen. Dit in tegenstelling tot een traditionele massage, waarin alleen de plek waar een symptoom zich uit, behandeld wordt.

‘Holistische’ massage is de methode om deze spanning te onderzoeken en te relateren aan de oorsprong. Soms komt daarbij een specifieke situatie naar voren, soms een onderliggend patroon. Ik kijk dus naar het geheel (holos = geheel) van je ervaringen en je leven nu.

Holistisch wil zeggen dat de spanning in het fysieke lichaam een ingang is naar:

  • het emotionele ‘lichaam’ (spanning gerelateerd aan je gevoelens),
  • het mentale ‘lichaam’ (spanning gerelateerd aan je denken)
  • en het spirituele ‘lichaam’ (spanning gerelateerd aan basale overtuigingen).

Pas als de onderliggende oorzaken van de spanning duidelijk worden, kan ook de fysieke spanning oplossen en duurzaam losgelaten worden. In mijn behandelingen heb ik daarom oog voor al deze aspecten.